ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
งบประมาณต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยว
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
1213 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.15.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 937,265

เว็บไซต์บริการ

   หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายสยาม กลางทุ่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย


นายมรกต การพึ่งตน
รองประธานสภา อบต.บางกะไชย


นายสุภาพงศ์ จันทรกูล
เลขานุการสภา อบต.บางกะไชย


นายบรรยง ยุทธวิชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายอำนวย เชยสมบัติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายพิศ มามีไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3


นายอานนท์ วงษ์ปรีชา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4


นางอุทัย สยามไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นางสาวนฤมล แซ่เฮง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นายประชิด โชคไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6


นายนริศ ลิขิตมณีชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6


นายบัลลังก์ ไชยวรรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7


นายตรีรัตน์ สวัสดิไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7


นายภาดล สมัครสมาน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8


นายบุญเหลือ ไชยบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8


นายจักรกฤษ์ เชี่ยวชาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9


นายสุรพงษ์ อังกูรอรุณโรจน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งบประมาณการเงิน
ฐานข้อมูลท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.บางกะไชย?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การบริหารและพัฒนาและทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                       
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.