ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
งบประมาณต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยว
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
1213 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.15.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 937,241

เว็บไซต์บริการ

   หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  


นายแก้ว สุวรรณแปง
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายแก้ว สุวรรณแปง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายปฏิพัทธ์ ซ้อนเพ็ชร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายโชคชัย เรืองทอง
นิติกรปฏิบัติการ


น.ส.ธวัลรัตน์ ประสาทไชยพร
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ


นายณกฤช นันท์ธิกูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายธานินทร์ คีรีรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายเสนอ ไชยพฤกษ์
พนักงานดับเพลิง


นายพูน บานแย้ม
พนักงานดับเพลิง


นายยงยุทธ บุญเถื่อน
พนักงานขับรถยนต์


นางสังวาลย์ มามีไชย
คนงานทั่วไป


นายจำลอง ไชยมาก
นักการภารโรง


นายสังกร ชนนิยม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายนุเทพ เนินริมหนอง
คนงานประจำรถขยะ


นายฉลวย แว่นแก้ว
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวจันทิมา อาศัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งบประมาณการเงิน
ฐานข้อมูลท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.บางกะไชย?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การบริหารและพัฒนาและทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                       
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.